گاردایران ، مرکز پخش مانیتور و ضبط تصویری فابریک جک اس ۵